Vízadagoló gépek forgalmazása, bérbeadása cégeknek és magánszemélyek számára egyaránt.

Vízadagoló gépek forgalmazása, bérbeadása cégeknek és magánszemélyek számára egyaránt.

Szerviz, garancia

Általános szerviz feltételek

A szervizben végzett javító, karbantartó, helyreállító, tevékenységekért általánosan javítási díjat számítunk fel. Ha a hiba megállapítása és árajánlat adása után Vevőnk nem kéri a javítás elvégzését, bevizsgálási díjat számolunk fel.

A készülékeket javításra átvételi elismervény ellenében vesszük át. Ha átvételkor nem állapítható meg a várható javítási díj, és a megrendelő se határoz meg maximális javítási díjat a megrendelő külön értesítése nélkül elvégezzük a javítást.

Ha a javítást anyaghiány miatt nem tudjuk vállalni, vizsgálati díjat nem számolunk fel. A megjavított készülékeket 8 napig díjmentesen tároljuk, utána tárolási díjat számítunk fel.

A készüléket 6 hónapig tároljuk, utána a tulajdonosát értesítjük írásban, hogy a készülékét 8 napon belül még kiválthatja a fennálló költségek rendezésével. A határidő lejárta után a készülékértékesítésre kerül. Ha az értékesítés összege a fennálló költségeket meghaladja, a különbözetet az ügyfél részére elkülönítve kezeljük. A javítás nélkül visszaadott készüléket 3 hónapig őrizzük meg. A megjavított terméket csak az átvételi elismervény, ennek hiánya esetén a tulajdonos személyazonosságának igazolása/igazolvány bemutatása/ fejében a javítási díj maradéktalan megfizetésekor adjuk át. A javítási munkalapot, és számlát a javítás megrendelésekor megadott névre és címre állítjuk ki az áfa törvény értelmében. Ha a garancia időn túli javítás áfás összköltsége a 20 000 Ft-ot meghaladja, 6 hónap jótállást vállalunk a beépített és vagy cserélt alkatrészekre a 249/2004.(VIII. 27.) kormányrendelet alapján.

Jótállási igényt a kapott munkalappal - ami egyben a jótállási jegy is, és tartalmazza a tulajdonos és a készülék adatait, a beépített alkatrészek és elvégzett munkák leírását- a tulajdonos érvényesítheti. A jótállás megszűnik törés, rongálás, villámcsapás, hálózati túlfeszültség, túlzott hőhatás, szakszerűtlen üzembe helyezés, víz beázás, és durva idegen javítási kísérlet esetén.

A szerviz nem felel a gépen található sérülésekért, okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be. 

A szerviznek törekednie kell arra, hogy az igény bejelentésétől számított 15 munkanapon belül a javítást elvégezze. Indokolt esetben a határidő tíz munkanappal meghosszabbítható.

Javítás esetén a jótállás meghosszabbodik a szerviz részére történő átadástól számítva.

Az Artify Studio Kft. (9400 Sopron, Vércse utca 4.) a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülék forgalmazójaként, a termékre jótállást vállal az alábbi feltételek szerint: a jótállási idő: a 151/2003 (IX. 22.) számú kormányrendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 12 hónap.